Oproep: welke onderwerpen in themasessies?

Vanaf het najaar organiseert BioBased Circular themabijeenkomsten waarin u volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste ontwikkelingen …

7 november: Transition to Circularity

Op 7 november vindt de eerste editie van Transition to Circularity plaats, hét nieuwe netwerkevent voor ondernemers, beleidsmakers, financiers …

Kick-off: nu aan de slag!

Op 15 april vond de officiële aftrap van BioBased Circular plaats. Product owners, producenten, grondstoffenleveranciers en recyclers deelden hun …

Eerste oproep voor projecten levert 31 ideeën op

Maar liefst 31 consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben projectideeën ingediend in de eerste oproep van Biobased Circular. In de oproep…

Nieuwe standaarden voor circulariteit, recycling en bioafbreekbaarheid

Het huidige afvalmanagementsysteem wordt ingericht om homogene stromen efficiënt te verzamelen en te recyclen. Nieuwe materialen worden nog veelal …

Voldoende en goed opgeleide medewerkers

Waardecirkels komen pas van de grond als er voldoende mensen in staat zijn om de benodigde arbeid te leveren. BioBased Circular ontwikkelt een …

Testfaciliteiten: snel en gemakkelijk beschikbaar

Naast het aanjagen van de transitie door waardecirkels op gang te brengen, is er behoefte aan middelen zoals subsidie voor onderzoek, innovatie en …

Marktdynamiek: ketenregie naar succes

Terwijl de koplopers in de verschillende toepassingsgebieden al ver zijn in de realisatie van hun ambities moeten er nog stappen gemaakt worden om …

Businessmodellen: naar financieel gezonde waardecirkels

Op dit moment stimuleren verschillende vormen van subsidie het gebruik van reststromen in veelal laagwaardige toepassingen. Ten opzichte van …

Beleid, wet- en regelgeving: naar een level playing field

Tijdens de kickoff klonk het in alle sessies door: voor het realiseren van onze ambities en grootschalig implementeren van circulaire biobased …

Financiering: betere en snellere toegang

Onbekend maakt onbemind. Veel financieringsinstanties hebben een beperkte kennis van de biobased industrie en schatten de risico’s daardoor vaak te…

Waardecirkels: van concept naar praktijk

Bij BioBased Circular draait het om het ontwikkelen van waardecirkels, de circulaire equivalent van waardeketens. In de waardeketens worden …

15 april: Kick-off BioBased Circular

Op 15 april is het zover: we lanceren officieel ons Groeifondsprogramma BioBased Circular, waarin wij samen de weg effenen voor een geheel nieuwe …

Besluit Tweede Kamer over Nationaal Groeifonds - geen consequenties voor BioBased Circular

Wellicht heeft u via de media vernomen dat de Tweede Kamer ervoor heeft gekozen de vierde ronde van Nationaal Groeifonds-honoreringen met …

Eerste oproep voor projecten opent op 19 maart

Op 19 maart opent onze eerste oproep voor projecten! We doen dit binnen het format van de MOOI-regeling van RVO.De oproep staat open voor projecten…

Programmaraad ingesteld

Met de instelling van de programmaraad voor het Groeifondsprogramma BioBased Circular is nu ook het laatste onderdeel van de governance van het …

Introtekst

​Het Groeifondsprogramma BioBased Circular maakt de weg vrij om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. Het …

Herman Wories

Herman Wories, directeur. Herman is vanaf het eerste uur betrokken bij BioBased Circular en neemt, naast zijn uitgebreide netwerk in zowel de …

Edwin Hamoen

Edwin Hamoen, adjunct-directeur. Ook Edwin was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied…

Kirsten Steinbusch

Kirsten Steinbusch, programmamanager. Kirsten heeft een aantal biobased start-ups tot een succes gemaakt. Binnen het programma benut ze haar …

Rick Passenier

Rick Passenier, programmamanager. Rick heeft zijn sporen verdiend op het gebied van het aanjagen van duurzame transformaties in de chemische …

Team van start

Met de aanstelling van het volledige team is het Groeifondsprogramma BioBased Circular 2024 in full swing begonnen. Dit jaar wordt de eerste oproep…

Programma goedgekeurd

Het Nationaal Groeifonds heeft de eerste fase van het programma BioBased Circular voor de periode 2024 – 2026 definitief goedgekeurd. Voor BioBased…

15-03-2024 | Bijzondere initiatieven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

BioBased Circular ingediend

Het project BioBased Circular is afgelopen week door het ministerie van EZK, het Platform Groene Chemie Nieuwe Economie en TKI Agri & Food …

02-03-2024 | Het gaat beginnen!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

24-02-2024 | Hier komt een onderwerp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

22-02-2024 | Samen naar een schone toekomst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

14-02-2024 | Een nieuw begin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

31-01-2024 | Seminar Biobased Initiatief

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis …

Ketenvorming en opschaling

In de nieuwe waardeketens werken sectoren samen die elkaar nu nog nauwelijks kennen: agrifood, bosbouw, reststroomverwerkers moeten …

Circular by design

Voor BioBased Circular is de circulariteit van producten een absolute voorwaarde. Dit betekent dat daar al bij het productontwerp rekening mee moet…

Nieuwe generatie bouwstenen en biokunststoffen

Voor een circulaire samenleving is het noodzakelijk om nieuwe biokunststoffen te ontwikkelen die met hun nieuwe eigenschappen een circulaire …

Demonstrators nieuwe bouwstenen

Om de opschaling van waardevolle nieuwe bouwstenen te stimuleren geeft BioBased Circular, via een open oproep, financiële steun aan de opschaling …

Industriële glycolproductie

Glycolen uit suikerbieten vormen duurzame bouwstenen voor veel verschillende biobased toepassingen. Zo kan het de basis vormen voor de polyesters …

Duurzame grondstoffen

In deze programmalijn kijken wij naar het beschikbaar maken van diverse biogrondstoffen en de bijbehorende voorbehandeling en bioraffinage om tot …

Techno-economische evaluatie en LCA

Een circulaire samenleving kan pas slagen als het ook op eonomisch niveau interessant is. In deze programmalijn wordt een techno-economische …

Recycling

Biogebaseerde materialen worden op dit moment niet of zeer beperkt gerecycled en amper industrieel gecomposteerd. Dit heeft met name te maken met …

Initiatiefnemers

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.

Demonstrators

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.

Ecosysteem

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.

Textiel

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.

Bouw

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.

Verpakkingen

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.