Circular by design

Voor BioBased Circular is de circulariteit van producten een absolute voorwaarde. Dit betekent dat daar al bij het productontwerp rekening mee moet worden gehouden. In deze programmalijn richten we ons op zowel applicatieontwikkeling (op grondstof/materiaalniveau), productontwikkeling als design-for-recycling. De programmalijn bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het toegankelijk maken van zowel een up-to-date research-infrastructuur als van kennis die nodig is voor de ontwikkeling van biokunststoffen
  • Het mogelijk maken van de productie van testbatches en van applicatietesten om sneller materiaal-toepassingscombinaties te ontwikkelen en testen
  • Het ontwikkelen van 15 nieuwe applicaties van nieuwe en bestaande biokunststoffen
  • Het ontwikkelen van 10 toepassingen op pre-commerciële schaal in verpakking, textiel en bouw
  • Het inventariseren van biodegradatie van huidige fossiele en biogebaseerde kunststoffen in verschillende milieus en het ontwikkelen van richtlijnen voor het “Design for Circularity”-principe.

Meer informatie bij: Rick Passenier