Duurzame grondstoffen

In deze programmalijn kijken wij naar het beschikbaar maken van diverse biogrondstoffen en de bijbehorende voorbehandeling en bioraffinage om tot deze ‘industrial grade’ koolhydraten te komen. De biokunststofproductie zal in de toekomst gebruik (moeten) maken van koolhydraten uit verschillende biogrondstoffen. Dit maakt de productie niet afhankelijk van één biogrondstof en verhoogt de bijdrage aan klimaat- en milieudoelstellingen.

Dat vraagt om onderzoek naar deze ‘nieuwe’ ketens van biogrondstoffen. In de basis zijn drie geschikte groepen biogrondstoffen te identificeren:

  • Bestaande gewassen (suikerbiet, mais, granen) en nieuwe gewassen (sorghum, hennep, miscanthus, algen, azolla, lupine, cichorei)
  • Bijproducten, zoals primaire bijproducten uit de landbouw, landschapsbeheer en bosbeheer; secundaire bijproducten van agri-food processing
  • Tertiaire bijproducten namelijk laagwaardig, heterogeen afval (bv slib, mest)

Meer informatie bij: Kirsten Steinbusch