Recycling

Biogebaseerde materialen worden op dit moment niet of zeer beperkt gerecycled en amper industrieel gecomposteerd. Dit heeft met name te maken met de lage volumes waarin biogebaseerde materialen worden gebruikt. Deze programmalijn toont aan dat alle binnen het programma te ontwikkelen waardecirkels gesloten kunnen worden. Daarbij werken we nauw samen met collega-Groeifonds Circular Plastics NL. Daar waar nodig ontwikkelen we aanvullende programma’s om de biogebaseerde materialen 100% biodegradeerbaar of composteerbaar te maken.

Meer informatie bij: Rick Passenier