Testfaciliteiten: snel en gemakkelijk beschikbaar

Naast het aanjagen van de transitie door waardecirkels op gang te brengen, is er behoefte aan middelen zoals subsidie voor onderzoek, innovatie en opschaling, toegang tot geschikte testfaciliteiten.Testfaciliteiten: snel en gemakkelijk beschikbaar

Snel en gemakkelijk kunnen testen of je op de goede weg bent bij de ontwikkeling van een nieuw materiaal of toepassing is van cruciaal belang. Het geeft richting aan het innovatieproces waardoor er sneller bijgestuurd kan worden. De testfaciliteiten staan verspreid door het land bij kennisinstellingen, bedrijven en andere initiatieven.

BioBased Circular maakt op dit moment afspraken over het gebruik van deze faciliteiten door innovatieve ondernemers en ontwikkelt een regeling waarmee ook financiële belemmeringen worden opgelost.

Meer informatie te verkrijgen bij Rick Passenier.

Terug naar hoofdartikel