Marktdynamiek: ketenregie naar succes

Terwijl de koplopers in de verschillende toepassingsgebieden al ver zijn in de realisatie van hun ambities moeten er nog stappen gemaakt worden om de marktvraag te ontwikkelen. Er is behoefte aan ketenregie om de transitie op gang te brengen. Up-to-date kennis van de stand van de technologie, experimenteren op industriële schaal en bereidwilligheid om de periode te overbruggen van hogere productie- en inkoopkosten zijn daarin cruciaal. Pas met een duidelijke markt- en vraagontwikkeling kunnen we de route naar materialen en toepassingen op industrieel relevante schaal kunnen vormgeven, en daarmee inzicht geven in hoe en wanneer de producten ook kosten-competitief kunnen worden.

Biobased Circular voorziet het opzetten van waardecirkels waarin coalitions of the willing samen experimenteren, innoveren, harmoniseren en investeren in geschikte toepassingen om met de beperkte beschikbaarheid van materialen en middelen de transitie aan te wakkeren.

Meer informatie hierover is te krijgen bij Kirsten Steinbusch.

Terug naar hoofdartikel