Beleid, wet- en regelgeving: naar een level playing field

Tijdens de kickoff klonk het in alle sessies door: voor het realiseren van onze ambities en grootschalig implementeren van circulaire biobased plastics het cruciaal is dat beleid, wet- en regelgeving gericht zijn op een level playing field, zowel op nationaal als Europees niveau. Denk bijvoorbeeld aan de bijmengverplichting waarbij biobased grondstoffen niet zijn meegenomen. Of aan de eisen die verschillende nationale overheden stellen aan biobased producten en grondstofstromen. Dit staat het internationaliseren van waardecirkels nu nog stevig in de weg.

Samen met Groene Chemie, Nieuwe Economie pakken we dit issue op. Belangrijk doel daarbij is om input te leveren en bij te dragen aan initiatieven om tot een daadwerkelijk level playing fied te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Hamoen.

Terug naar hoofdartikel