Team van start

Met de aanstelling van het volledige team is het Groeifondsprogramma BioBased Circular 2024 in full swing begonnen. Dit jaar wordt de eerste oproep voor projecten gepubliceerd. Daarmee worden de eerste concrete stappen gezet naar een grootschalige circulaire productie van onder andere bouwmaterialen, verpakkingen en textiel die aantrekkelijk zijn voor iedereen.

Het BioBased Circular-team bestaat uit de volgende vier leden:

  • Herman Wories, directeur. Herman is vanaf het eerste uur betrokken bij BioBased Circular en neemt, naast zijn uitgebreide netwerk in zowel de industrie als de kenniswereld, een schat aan ervaring mee op het gebied van onder andere business development, innovatiemanagement en R&D.
  • Edwin Hamoen, adjunct-directeur. Ook Edwin was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van biobased innoveren aan zowel de kennisinstellingenkant als bij het innovatieve MKB en grote bedrijven. Hij is een verbinder pur sang die industrie, kennisinstellingen en overheden samenbrengt in effectieve samenwerkingsverbanden.
  • Kirsten Steinbusch, programmamanager. Kirsten heeft een aantal biobased start-ups tot een succes gemaakt. Binnen het programma benut ze haar ondernemerservaring om de kans op succesvolle opschaling en marktintroductie voor zowel individuele bedrijven als volledige waardecirkels te maximaliseren.
  • Rick Passenier, programmamanager. Rick heeft zijn sporen verdiend op het gebied van het aanjagen van duurzame transformaties in de chemische industrie.  Zijn uitgebreide kennis op het gebied van productontwikkeling en de organisatie van nieuwe ketens, ondersteunt een versnelde transitie binnen de chemische maakindustrie.

Initiatiefnemers van BioBased Circular zijn het Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) en TKI Agri & Food. GCNE-voorzitter Arnold Stokking: ‘De teamleden beschikken samen over precies de juiste brede én diepe expertise die nodig is om de transitie naar een circulaire chemische maakindustrie te realiseren. Ik ben ontzettend blij om te zien met hoeveel drive ze al zijn gestart.’

Kees de Gooijer (CIO TKI Agri & Food): ‘Nu we over slagkracht beschikken, gaan we meteen van start met de uitvoering van onze plannen. Het team werkt al hard aan het vertalen van plannen in concrete acties. Zo werken we nu al aan een oproep voor projecten die nog dit jaar wordt opengesteld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit team flink vaart kunnen maken richting een duurzame chemie.’