Edwin Hamoen

Edwin Hamoen, adjunct-directeur. Ook Edwin was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van biobased innoveren aan zowel de kennisinstellingenkant als bij het innovatieve MKB en grote bedrijven. Hij is een verbinder pur sang die industrie, kennisinstellingen en overheden samenbrengt in effectieve samenwerkingsverbanden.

Stuur email