BioBased Circular ingediend

Het project BioBased Circular is afgelopen week door het ministerie van EZK, het Platform Groene Chemie Nieuwe Economie en TKI Agri & Food ingediend in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Het voorstel, dat door meer dan 120 bedrijven en organisaties wordt ondersteund, stelt een transitie in de chemische maakindustrie voor waarbij de natuurlijke materialenkringloop wordt hersteld. Grondstoffen komen niet langer uit fossiele bronnen en worden niet meer na gebruik verbrand, maar komen uit plantaardige bron en worden zoveel mogelijk gerecycled. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van deze grote Nederlandse industrietak teruggebracht naar nul, worden veel nieuwe banen gecreëerd en krijgt de exportpositie van Nederland een stevige boost.

Op dit moment wordt getoetst of de ingediende voorstellen voldoen aan de gestelde criteria. Daarna beoordeelt een onafhankelijke commissie de voorstellen op de bijdrage aan duurzaam verdienvermogen, de strategische onderbouwing en de kwaliteit van het plan en het voorgestelde besturingsmodel. Na een positieve beslissing van het kabinet en de goedkeuring van het parlement, kunnen de plannen uitgevoerd worden vanaf 2024. Biobased Circular heeft daarbij een tijdspad van 8,5 jaar voor ogen.