Techno-economische evaluatie en LCA

Een circulaire samenleving kan pas slagen als het ook op eonomisch niveau interessant is. In deze programmalijn wordt een techno-economische analyse uitgevoerd op de huidige en de verwachte kostenrange van circulaire biokunststoffen, inclusief de benodigde bouwstenen en gebruikte hernieuwbare grondstoffen.

Daarnaast is er in deze programmalijn aandacht voor het in kaart brengen van de duurzaamheidsimpact van de te ontwikkelen circulaire biokunststoffen, inclusief de benodigde bouwstenen, de gebruikte hernieuwbare grondstoffen en de belangrijkste circulaire  toepassingen over de hele keten door middel van life cycle assessment (LCA) en life cycle costing (LCC).

Meer informatie bij: Rick Passenier