Financiering: betere en snellere toegang

Onbekend maakt onbemind. Veel financieringsinstanties hebben een beperkte kennis van de biobased industrie en schatten de risico’s daardoor vaak te hoog in. Het ontbreken van consistent beleid verhoogt de risico’s voor financiers verder.

Tegelijkertijd bestaat er behoefte aan een keur aan financieringsvormen. De ene speler heeft behoefte aan financiering van de research- en pilotfaciliteiten, de ander is op zoek naar (groot) geld voor de financiering voor het opschalen van de activiteiten. Ook het verkrijgen van subsidies wordt als moeizaam, tijdrovend en complex ervaren.

Samen met Groene Chemie, Nieuwe Economie, Invest-NL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken wij aan een betere aansluiting op biobased initiatieven van financieringsmogelijkheden. Daarnaast ontwikkelen we eigen subsidievormen die de ontwikkeling van innovaties verder moeten ondersteunen.

Voor meer informatie over hoe we het financieringsklimaat willen verbeteren kunt u contact opnemen met Herman Wories.

Terug naar hoofdartikel