Programma goedgekeurd

Het Nationaal Groeifonds heeft de eerste fase van het programma BioBased Circular voor de periode 2024 – 2026 definitief goedgekeurd. Voor BioBased Circular is dit het startsein om te starten met de werving van een programmadirectie en -managementteam. Ook worden de eerste projectvoorstellen voorbereid en krijgen de communicatiemiddelen vorm.

BioBased Circular stelt zich tot doel om olie voor diverse kunststoffen en materialen te vervangen door plantaardige grondstoffen voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings. Nieuwe materialen komen straks niet meer uit de aarde maar van de akker, uit het bos, uit recycling of uit reststromen van teelt voor bijvoorbeeld voeding. Om dit mogelijk te maken moet nog diverse hobbels genomen worden. BioBased Circular faciliteert dit enerzijds met onderzoek en geeft ruimte aan de ontwikkeling van ideeën in kraamkamers en anderzijds met opschaling van productie in demonstrators en in een grootschalige flagship-installatie.

Circulaire waardecirkels
Een grote uitdaging ligt in het organiseren van nieuwe productieketens van een industriële omvang. De agrifoodsector, de bosbouwsector en recyclingbedrijven gaan nauw samenwerken met de chemische maakindustrie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en aangepaste regelgeving. In het ontwerp van de nieuwe producten is volledige circulariteit een voorwaarde. Daarom spreekt men niet meer van waardeketens maar van waardecirkels. Deze aanpak voorkomt de uitstoot van 1 a 2 megaton CO2 en biedt uitstekende economische perspectieven: BioBased Circular leidt tot nieuwe, groene industrieën die structureel bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie. Daarnaast bieden de ontwikkelingen ook belangrijke kansen voor export en internationale samenwerking.

Het voorstel is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend namens de initiatiefnemers. Meer dan 125 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hun steun uitgesproken. Met het voorstel is in totaal 858 miljoen gemoeid, waarvan 338 miljoen potentieel wordt gedragen wordt vanuit het Nationaal Groeifonds.