Nieuwe generatie bouwstenen en biokunststoffen

Voor een circulaire samenleving is het noodzakelijk om nieuwe biokunststoffen te ontwikkelen die met hun nieuwe eigenschappen een circulaire oplossing bieden voor de huidige fossiele grondstoffen. In deze programmalijn staat het ontwikkelen en beschikbaar maken van een nieuwe generatie circulaire, biogebaseerde bouwstenen en kunststoffen centraal. Daartoe geven wij financiële steun aan ontwikkelings- en pilottrajecten. En, als dat nodig is, investeren wij in de bestaande Nederlandse kennis- en pilotinfrastructuur.

Ontwikkeling en opschaling van biokunststoffen en bouwstenen wordt uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, startups, MKB, chemische industrie, brand owners en andere stakeholders uit de waardeketen.

Meer informatie bij: Kirsten Steinbusch