Programmaraad ingesteld

Met de instelling van de programmaraad voor het Groeifondsprogramma BioBased Circular is nu ook het laatste onderdeel van de governance van het programma ingeregeld en staat er een uitgebreid en stevig netwerk achter BioBased Circular.

De programmaraad heeft een toezichthoudende rol. Daarnaast zet de raad zich in voor het versterken van het netwerk van BioBased Circular. Directeur Herman Wories: “We zijn ontzettend blij met de samenstelling van de programmaraad. De leden beslaan samen alle aspecten van ons werkterrein. Ze beschikken over uitgebreide ervaring en een high-level netwerk. Dit stelt ons nog beter in staat om succesvol te werken aan het doel van ons programma: een nieuwe bedrijfstak die klimaatneutrale materialen produceert die aantrekkelijk zijn voor iedereen.”

De samenstelling weerspiegelt de belanghebbenden op alle posities van de waardecirkels die BioBased Circular nastreeft. Op enkele plekken zal nog versterking in de programmaraad volgen. De programmaraad wordt gezamenlijk voorgezeten door de initiatiefnemers van het programma Kees de Gooijer (TKI Agri & Food) en Arnold Stokking (Groene Chemie, Nieuwe Economie). Daarnaast bestaat de raad momenteel uit de volgende leden:

 • Wridzer Bakker is CEO van Plantics, één van de koplopers in de ontwikkeling van biobased harsen;
 • Rob Beekers is business development director bij Cargill Bio Industrial Group en voorzitter van BIC en CBE-JU;
 • Yap Chie Cheung is in haar functie van managing director renewable chemistries bij Avantium een belangrijk aanjager van de introductie van biobased producten;
 • Gerda Feunekes is managing director van de Agrotechnology & Food Sciences Group van Wageningen UR. Onderzoek naar biobased toepassingen is een belangrijk speerpunt van haar instituut;
 • André Hoogendijk is directeur van BO Akkerbouw, de ketenorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw. De akkerbouw vormt een belangrijke toeleverancier in de te vormen waardecirkels;
 • Mark Intven houdt zich vanuit zijn rol binnen de VNCI bezig met beleidsadvisering op het gebied van materialentransitie;
 • Stephan Janbroers is market manager bij TNO met expertise in de ontwikkeling van duurzame oplossingen rondom bio-gebaseerde brandstoffen en chemicaliën;
 • Thomas Paulen is voormalig CEO van Van Berlo Industrial Design en zeer ervaren in begeleiden van bedrijven in circulariteitsvraagstukken rondom consumentenproducten;
 • Guy de Sévaux werkt bij Invest-NL aan het verbeteren van investeringsmogelijkheden voor biobased en circulaire initiatieven.

De programmaraad vergadert in bijzijn van de meest-betrokken ministeries die de volgende toehoorders hebben afgevaardigd:

 • Peter Besseling is beleidsadviseur duurzame industrie bij het ministerie van EZK en nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van BioBased Circular;
 • Carolien Calkhoven werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als coördinator duurzaamheidskader biogrondstoffen;
 • Lara Engelfriet zet zich als beleidsmedewerker bij het Ministerie van EZK in voor het realiseren van nieuwe markten op het gebied van groene chemie en circulariteit;
 • Peter Paul Mertens is lid van het MT van Strategie, Kennis en Innovatie van het ministerie van LNV en nauw betrokken bij de ontwikkeling van biobased beleid.