Nieuwe standaarden voor circulariteit, recycling en bioafbreekbaarheid


Het huidige afvalmanagementsysteem wordt ingericht om homogene stromen efficiënt te verzamelen en te recyclen. Nieuwe materialen worden nog veelal gezien als vervuiling in plastics-recyclingstromen en in bioafval stromen heeft men in het verleden veel vervuiling van niet-composteerbare plastics gezien. De afvalverwerkende industrie zit niet te wachten op nog meer nieuwe materialen, tenzij deze het systeem beter maken, minder vervuiling veroorzaken en in een businessmodel kunnen voorzien.Het gevaar dreigt dat er een wildgroei aan polymeren, blends en composieten ontstaat die het recyclen van grondstoffen bemoeilijken. Duidelijke afspraken met marktpartijen en een van meet af aan grote betrokkenheid van de afvalmanagementindustrie is cruciaal voor het slagen.

BioBased Circular neemt circulariteit vanaf dag één mee in de ontwikkeling van waardecirkels. Daarom wordt er een circular-by-design raamwerk ontwikkeld, waarin plastics recycling, biologische recycling en bioafbreekbaarheid mee worden genomen. Daarnaast geven diverse regelingen ruimte om experimenten uit te voeren voor circulaire innovaties, zoals closed-loop experimenten en het ontwikkelen van circulaire producten en systemen.

Rick Passenier is de contactpersoon.

Terug naar hoofdartikel