Eerste oproep voor projecten levert 31 ideeën op

Maar liefst 31 consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben projectideeën ingediend in de eerste oproep van Biobased Circular. In de oproep werd gevraagd om projecten op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe biogrondstoffen voor polymeren, de ontwikkeling van een nieuwe generatie bio-gebaseerde bouwstenen voor polyesters en het circulair ontwerpen van producten.

De projectideeën waren over het algemeen van een hoge kwaliteit en de meeste ideeën lijken goed in de scope van de oproep te passen. Een onafhankelijke commissie geeft nu feedback op de ideeën De consortia die een projectidee hebben ingediend, hebben tot uiterlijk 5 september de gelegenheid om het idee uit te werken in een concreet projectvoorstel. Eind dit jaar wordt duidelijk welke voorstellen financiële steun krijgen.

De oproep werd gedaan binnen het format van de MOOI-regeling van RVO.