Waardecirkels: van concept naar praktijk

Bij BioBased Circular draait het om het ontwikkelen van waardecirkels, de circulaire equivalent van waardeketens. In de waardeketens worden fossiele grondstoffen vervangen door biobased polymeren. De komende jaren willen we (minimaal) vijf waardecirkels van de grond tillen.

Tijdens de kick-off is een start gemaakt met het uittekenen van de waardecirkels. Welke partijen kunnen een rol spelen? Wat zijn de barrières en waar liggen de kansen? En wat zijn globaal de eerste acties die verschillende partijen kunnen nemen om tot een opschaling van een waardecirkel te komen?

Deze input werken we nader uit in programmalijn 1 ‘Ketenvorming en opschaling’. Dit gaan we doen via een drietrapsaanpak. In de eerste stap brengen we de onderdelen van de waardecirkel gedetailleerd in beeld, inclusief volumes en energiestromen. In stap twee onderzoeken we welke partijen mogelijk een rol in de verschillende onderdelen kunnen spelen. Omdat er tijdens de kickoff maar een beperkte vertegenwoordiging was van grondstoffenleveranciers en recyclelaars, willen we hier nog extra aandacht aan geven. In de derde stap kwantificeren we, samen met deze partijen, de waardecirkel. Kosten, baten en onzekerheden worden in kaart gebracht en verwerkt in actieplannen voor opschaling per waardecirkel.

Voor meer informatie over hoe we tot de realisatie van de waardecirkels willen komen kunt u contact opnemen met Kirsten Steinbusch.

Terug naar hoofdartikel